All people create and pass on rhymes and songs to babies and young children in playful ways, bringing joy and a sense of belonging. These rhythmic, repetitive little life stories introduce knowledge and support language development.

Rhymes are available in several languages.  Click on a language button above to find rhymes in that language.

For each rhyme there is an audio version and a downloadable PDF with the words of the rhyme, background information and/or suggested activities.

At the end of all the rhymes in a language section, there is a playlist of all the rhymes in that section so you can listen to them one after another.

Dié outjie

Dié outjie gaan skool toe
En dié outjie bly tuis.
Dié outjie gaan kuier …
By dié outjie se huis.
En dié outjie stap winkel toe
Met ’n tiekie in sy vuis.

 

Druppeltjies, druppeltjies water

Druppeltjies, druppeltjies water,
Die voëltjies bad en skater.
Tinktinkie het ’n bekkie,
Maar boskraai het ’n snater.

Duimpie het in die water geval

Duimpie het in die water geval,
Duimpie se maat het hom uitgehaal,
Langeraat het hom huis toe gedra,
Fielafooi het hom neergelê,
En Pinkie het vir Ma gaan sê.

Een, twee, drie

Een, twee, drie,
Al die voëltjies vlie.
Vier, vyf, ses,
Elkeen na sy nes.

Handjies klap

Handjies klap, koekies bak,
Bring die meel,
Nie te veel,
Klits die eiers gou-gou-gou,
Lekker eet ons nou-nou-nou.

’n Kat sê eendag vir ’n muis

’n Kat sê eendag vir ’n muis:
“Ek voel tog so alleen.
Kom speel hier met my in die huis,
Dan gee ek jou ’n been!”

“Nee, dankie,” sê die slimme muis.
“Ek bly maar weg van jou −
By katte voel ek glad nie tuis,
Hulle wil my beentjies kou!”

Kenne-kennewippie

Kenne-kennewippie
Mondjie fluit,
Traantjie in die ogie,
Neusie snuit,
Tikkie op die kop;
My storie is uit!

My pa het ’n huis gebou

My pa het ’n huis gebou.
In die huis was ’n kamer,
In die kamer was ’n kas,
In die kas was ’n laai,
In die laai was ’n brief,
In die brief staan:
“Jan Galiema, hoenderdief!”

Oom Olifant

Oom Olifant, jou reuse dier
Die mense lag vir hul plesier,
Want waar het jy al ooit gehoor
Van ’n stertjie van agter en ’n stertjie van voor?

Paddatjie, paddatjie

Paddatjie, paddatjie,
Wat maak jy daar?
Kwaak-kwaak, kwaak-kwaak,
Daar op ’n blaar.

Hier kom die eendjies
Uit onder die brug.
Paddatjie skrik so
Hy val op sy rug.

Saai die waatlemoen

Saai die waatlemoen, saai die waatlemoen,
Saai die waatlemoen, pampoen!
My mammie roei die skuitjie,
My pappie blaas die fluitjie,
My boetie speel op sy kitaar.
Saai die waatlemoen, saai die waatlemoen,
Saai die waatlemoen, pampoen!
(Jou vrot pampoen, jou stukkende skoen.)

Sprik, sprak, sprou

Sprik, sprak, sprou,
Ek gee die hik aan jou.
Ek gee die hik aan een,
Wat kan veg daarteen.
Sprik, sprak, sprou.

Trippe, trappe, trone

Trippe, trappe, trone,
Die varkies in die bone,
Die koeitjies in die klawer,
Die perdjies in die hawer,
Die eendjies op die waterplas,
Die gansies op die groene gras.
Ek wens dat kindjie groter was
Om al die diertjies op te pas.

Vissies in die water

Daar’s vissies in die water,
Kyk hoe swem hul rond.
Daar’s voëltjies in die lug,
En daar’s diere op die grond.

Download all Afrikaans rhyme resources – PDFs in a zip file.

Afrikaans playlist

Play all the Afrikaans rhymes

A and B

Great A, little a
Bouncing B
The cat’s in the cupboard
And can’t see me.

Chop, chop

Chop, chop, choppity-chop,
Cut off the bottom,
And cut off the top.
What there is left we will
Put in the pot.
Chop, chop, choppity-chop.

Double-double

Double-double cheese-cheese
Double-double cake-cake
Double cheese
Double cake
Double-double cheesecake 

Double-double sun-sun
Double-double set-set
Double sun
Double set
Double-double sunset

Double-double ear-ear
Double-double phone-phone
Double ear
Double phone
Double-double earphone

Go to bed late

Go to bed late,
Stay very small;
Go to bed early,
Grow very tall.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes,
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

Hey, diddle, diddle

Hey, diddle, diddle,
The cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon.
The little dog laughed
To see such fun,
And the dish ran away with the spoon.

Hinx, minx

Hinx, minx,
The old witch winks,
The fat begins to fry.
There’s nobody home
But jumping Joan
Father, Mother and I.

Mama, Papa, Uncle Dick

Mama, Papa, Uncle Dick
Went to Durban on a stick.
Stick broke.
What a joke.
Mama, Papa, Uncle Dick.

Mix a roti

Mix a roti
Roll a roti
Pop it in the pan.
Fry the roti
Toss the roti
Catch it if you can.

Nose

Nose, nose,
Jolly red nose,
And what gave you
That jolly red nose?

Nutmeg and ginger,
Cinnamon and cloves,
That’s what gave me
This jolly red nose.

One, two, three, four, five

One, two, three, four, five
Once I caught a fish alive.
Six, seven, eight, nine, ten
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.

Seasons

Spring is showery, flowery, bowery.
Summer is hoppy, croppy, poppy.
Autumn is slippy, drippy, nippy.
Winter is breezy, sneezy, freezy.

Star light, star bright

Star light, star bright,
First star I see tonight,
I wish I may, I wish I might,
Have the wish I wish tonight!

Ten fat sausages

Ten fat sausages sizzling in the pan
One went “pop!” and the other went “bang!”
Eight fat sausages sizzling in the pan
One went “pop!” and the other went “bang!”
Six fat sausages sizzling in the pan
One went “pop!” and the other went “bang!”
Four fat sausages sizzling in the pan
One went “pop!” and the other went “bang!”
Two fat sausages sizzling in the pan
One went “pop!” and the other went “bang!”
No fat sausages left in the pan
None to go “pop!” and none to go “bang!”

Thirty white horses

Thirty white horses
On a red hill.
First they tramp, then they stamp,
Then they stand still.

Twinkle, twinkle, little star

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

Two eyes to look around

Two eyes to look around,
Two ears to hear each sound,
One nose to smell what’s sweet,
One mouth that likes to eat.

Walking through the bushveld

Walking through the bushveld
What did I see?
A small, small bird
Perched in a tree.
Walking through the bushveld
What did I see?
A big, big lion
Roaring at me.
Walking through the bushveld
What did I see?
A long, long snake
Slithering away from me.

When I was a little boy

When I was a little boy
I washed my mommy’s dishes.
I put my finger in my eye
And pulled out golden fishes.

Download all English rhyme resources – PDFs in a zip file.

English playlist

Play all the English rhymes

ABC

A – Ah! Bekutheni?
B – Bhul’ amazimba
C – Cim’ izibane
D – Diliz’ intaba
E – Eyi ke mna
F – Fulathela
G – Gil’ igogogo
H – Hamba-hamba
I – Inja yam
J – Jamel’ inkomo
K – Khalimela ke
L – Lamlani bo
M – Mamel’ apha
N – Ndikuxelele
O – O ndivile
P – Phuph’ amaphupha
Q – Qikaqikeka
R – Rhawuzelela
S – Sukum’ ume
T – Taka-taka
U – Undibethile
V – Vul’ amasango
W – Walaza
X – Xokozela
Y – Yiyizela bo
Z – Zula-zula

Bharagwana, Bharagwana

Bharagwana, Bharagwana,
Isibhedlel’ esikhulu,
Esanceda uS’dumo
Ephuk’ umlenze.
Sorry, S’dumo.
Besidlala undize,
Phantsi kwebhedi,
Kasisi Meyi.”

Idonki

Oko ndafelwa ngumama notata
Iingxowa zasemaXhoseni
Zithwaliswa mna,
Ndedwa, jwi, jwi, jwi!
Ndedwa, jwi, jwi, jwi!

Isele

Nali isele,
Emva kwendlu kabawo,
Litya lichola-chola.
Lithi ndakuligxotha,
Lith’ ukusuka kwalo,
Lithi tsi, gxada, tsi, gxada, tsi, gxada.
Lithi tsi, gxada, tsi, gxada, tsi, gxada, tsi!

Izinyo

“Mama, ndinezinyo.”
“Lithini na mntwan’am?”
“Lithi ndo-ndo-ndo-o-o.”
“Lithi ndo-ndo-ndo-o-o.”
“Ewe, Mama, lithi ndo-ndo-ndo-o-o.”
Ouch, lithi ndo-ndo-ndo-o-o.”

Khanikhangele ezontakana

Khanikhangele ezo ntakana,
Ziphaphazela ngamaphikwana.
Zithi, “tsiyoyo, tsiyoyo”,
Zithi, “tsiyoyo, tsiyoyo”,
Ngemilonyana.

NgoMvulo soty’ umvubo

NgoMvulo soty’ umvubo.
NgoLwesibini soty’ isibindi.
NgoLwethathu soty’ ithanga.
NgoLwesine soty’ iminwe.
NgoLwesihlanu soty’ umhlehlo.

Rhabu, rhabu

“Mama, kukhe kwafika
nkwenkwana apha ekhaya,
Yhe ngqo kwelaa selwana.
Ndayibukela kakuhle.
Yathulula, bho! bho! bho!
Yasela, rhabu, rhabu, rhabu!
Yhee ginyi, qongqololo!”

“Ewe mntwan’ omntwan’ am
Injalo loo nkwenkwana,
Igqiba mivubo neenyama ziseziko.
Ikreza zinkomo,
Ikreza zibhokhwe.
NguThunzana igama,
Lumka, ungabi njalo.”

Thula bhabhana

Thula bhabhana
Mus’ ukulila,
Umam’ uyeza
Nedin’ omntwana.

Uqongqothwane

Igqirha lendlela nguqongqothwane,
Igqirha lendlela nguqongqothwane.
Ebeqabel’ egqith’ apha, uqongqothwane.
Ebeqabel’ egqith’ apha, uqongqothwane.
Ebeqabel’ egqith’ apha, ewe, uqongqothwane.
Ebeqabel’ egqith’ apha, hayi, uqongqothwane.

Download all IsiXhosa rhyme resources – PDFs in a zip file.

IsiXhosa playlist

Play all the IsiXhosa rhymes

Bana ba me

“Bana ba me!”
“Mma?”
“Tlong gae!”
“Re a tshaba!”
“Lo tshabang?”
“Ditau.”
“Di kae?”
“Ke tsele.”
“Di rweleng?”
“Dikgobe.”
“Tse dintseng jang?”
“Tse ditshweu.”
“Tlang hela selo, seo ga se ditau ke dintša!”
“Yay!”

Kantoro

Kantoro ke bo mang bale?
Kantoro ke bo Letiya.
Kantoro ba dirang fale?
Kantoro ga ke itse ruri.
Kantoro ba ja diterebe?
Kantoro a e monate?
Kantoro ga ke itse ruri.
Kantoro ke letse ke sule
Kantoro ka ba ka tsoga.

Ke ya go sila melemele

Ke ya go sila melemele
Kwa go matsale
Ke ya go sila melemele
Kwa go matsale
Oh dali o tsamaile lerato le fedile
Dali wa tsamaya lerato le fedile
Dali o tsamaile lerato le fedile  
Dali wa tsamaya lerato le fedile.

Naledi

Naledi ele ya mariberibe
Ribela ka pele
Re ye go nwa metsi.
Metsi ga a yo
A nolwe ke kgaupe.
Kgaupe ga ke morate
Ke rata masilonyana.
Thamagadi megala
Di gangwa ke kotiko
Kotiko tlhaolele
Le bannabagolo
Badutse meloreng
Ba epa kgelegeta
Kgelegeta medupi
Tsuelele tsuelele.

Nonyane motswala

Fa e fofa motswala
O e tshware motswala
O e game motswala
E nale mašwi motswala
O e game motswala
E nale mašwi motswala.

Nonyane tse pedi

Nonyane tse pedi godimo ga setlhare
E nngwe Mantsho, e nngwe Mosweu
Fofa Mantsho, fofa Mosweu
Boa Mantsho, boa Mosweu
Nxae! Nxae tlhe!
Nxae! Nxae tlhe!

Petros Malome

“Petros Malome, ditomo tsa me di kae?”
“Ke setse ke nwa tee.”
“Wa re o setse o nwa tee ke re di tomo tsa me di kae!”
“Mma mpha borotho.”
“Bo kope mo go rraago
Rra mpha borotho
Bo tsee mo kasing o bo kume o bo be.”

Siona

Siona ma siona
Siona we madala 
O tlile wa bona kae monna
A jaiva a apere bakie?
A shaya turn around?
A khubama ka lengwele?
O tlile wa bona kae monna
Monna a jaiva a apere bakkie?

Stoki Stoki

Stoki! Stoki!
Ngwana malome onkisa kae
Setlhare sa baloi
Mmago oa loya 
O loya ka eng?
Ka phiriphiri
Setlhare sa baloi.

Nna ga ke je tlhapi
Tlhapi ke noga 
Noga ya metsi e ya lelesela.

Tlhogo legwete

Tlhogo legwete
Tsamaya
Go robala
Lenao le shele
Tshuu! Tshuu!
Tshuu! Tshuu!

Tshwene tse pedi

Tshwene tse pedi godimo ga setlhare
Di tsentse tlhogo di bina dire, “Pomp, pom, pom!
Mama nthekele mosese wa politi
E re ke tšhika makau a mpon pon pone!”

Yo yo yo

Yo yo yo
Yo sa ikapoleng
O itshaba makgasa.

Download all Setswana rhyme resources – PDFs in a zip file.

Setswana playlist

Play all the Setswana rhymes

Are you sleeping? / Ulele na? / Vader Jakob

 

Are you sleeping? Are you sleeping?
Brother John, Brother John,
Hear the bells are ringing!
Hear the bells are ringing!
Ding dong bell,
Ding dong bell.

Mntakwethu, mntakwethu,
Ulele na? Ulele na?
Vuk’ubeth’intsimbi!
Vuk’ubeth’intsimbi!
Khelekenkce,
Khelekenkce.

Vader Jakob, Vader Jakob,
Slaap jy nog? Slaap jy nog?
Hoor hoe lui die klokkies!
Hoor hoe lui die klokkies!
Ding dong del,
Ding dong del.

Eendjies, eendjies / Ducklings, ducklings

Eendjies, eendjies, staan in ’n ry.
Een, twee, drie, vier, stap hul verby.
Links, regs, links, regs, kyk hoe mak!
Reguit dam toe … kwaak, kwaak, kwaak!

Ducklings, ducklings, all in a row.
One, two, three, four, see how they go.
Left, right, left, right, look how tame!
Quack, quack, quack … down the lane.

Imvula / It’s raining

Imvula, imvula,
Chapha, chapha, chapha
Imanz’ impahla yam.
Imanz’ impahla yam.
Gqum, gqum, gqum,
Liyaduduma.
Gqum, gqum, gqum,
Liyaduduma.
Imanz’ impahla yam.
Imanz’ impahla yam.

It’s raining, it’s raining,
My clothes are getting wet.
My clothes are getting wet.
Gqum, gqum, gqum,
Hear the thunder roar.
Gqum, gqum, gqum,
Hear the thunder roar.
My clothes are getting wet.
My clothes are getting wet.

Intloko, amagxa / Head, shoulders

Intloko, amagxa
Isifuba nesinqe
Amadolo nenzwane
Amadolo nenzwane.

Head, shoulders
Chest and waist
Knees and toes
Knees and toes.

One – waena watšhe

One waena watšhe
Two thula mabota
Three terena ya tla
Four fola manyasa
Five five majita
Six six mabone
Seven seven ka driver
Eight heita majita
Nine nama ya motho
Ten terena ya tla.

Terena … tšhutšhu

Terena … tšhutšhu
Ya banyana … tšhutšhu
Fa e feta … tšhutšhu
Mo seporong … tšhutšhu
Khushu khushu … baie lekker!
Khushu khushu … baie lekker!

Umzi watsha / The house is burning

Umzi watsha, umzi watsha!
Khangela phaya, khangela phaya!
Umlilo! Umlilo!
Galel’amanzi, galel’amanzi.

The house is burning, the house is burning!
Fetch the engine, fetch the engine!
Fire! Fire! Fire! Fire!
Pour on water, pour on water.

Download all multilingual rhyme resources – PDFs in a zip file.

Multilingual playlist

Play all the multilingual rhymes